پروازهاى چارترى آبروى کشور را مى برد + پوگبا و مارسیال در لیست فروش مورینیو – انتشار مدرسه

ارسال شده در

رئیس سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى گفت: پروازهاى چارترى موضوعى است که به صنعت هوایى کشور آسیب مى زند و به جاى آنکه این درآمدها صرف توسعه ناوگان هوایى شــود، صرف دلال ها مى شود

Read More

حمایت هنرمندان تئاتر از درختان با حذف تبلیغات کاغذی – انتشار مدرسه

ارسال شده در

گروه تئاتر «بازی» با دغدغه ای محیط زیستی و به منظور حمایت از درختان، با راه اندازی کمپین «درختان را قطع نکنیم»، اقلام تبلیغات کاغذی نمایش «دیابولیک: رومئو و ژولیت» را حذف کرد

Read More